Противопожарни маншети - HL830, HL840, HL850, HL860, HL870

Начин на действие в случай на пожар

Тези системни компоненти
предотвратяват проникването на пожар
в по-горен етаж. Монтираната в метален
корпус активна маса набъбва при около
150° C и така затваря сигурно отвора
за подовия сифон. Сега навлизането на
топлина, пламък, отровни газове и дим
става вече невъзможно през този отвор.

Класове F90 и F120, съответно за 90 и 120 минути задържане на пламъка

                   downloads:     

Монтаж   

" target="_blank">
brandschutz (mp3)

 

 

Top