БАНЯТА

HL523N: Безпрагови градени душ-корита: с точков отводнител

Ha тенденцията за все по-ниски и даже изравнени с пода поддушови корита, HL отговаря сега с един нов ДУШ-ЕЛЕМЕНТ, комплектна система за градено душ-корито
 
 
 
 
 

 
 
 

БАНЯТА

HL510NC: CERA DRAIN - система точкови отводнители за нанасяне на подови настилки по тънкослойната технология

- Проблем: при подовите сифони е невъзмиожно да се постигне хидроплътна връзка между решетка и настилката. Пропуснатата вода често води до нежелани щети.

 

- За да се избегне пропукването на хидроизолацията в зоната между решетката на сифона и замазката, CERA DRAIN допълнително я стабилизира

 
 
  • Плоски покриви 
            - Интензивно озеленен покрив(2), (3)
            - настилка чакъл и плочи
            - с подложен дренажен слой на Ардекс
Top